Vedic Art

Vi började att måla enligt VEDIC ART’s principer för 6 år sedan tillbaka
och har upplevt detta väldigt givande och inspirerande.

Det började med att vi gick en nybörjarkurs en vecka under sommaren år
1997 på det sommarfagra Öland där vi lärde oss VEDIC ART’s grunder och principer.

Därefter har vi tillbringat 1-2 veckor varje sommar på Öland och byggt
på våra kunskaper och njutit av detta kreativa skapande.

Vi har dessutom byggt en målarstuga i vår trädgård så att vi även under den mörka årstiden kan bli upplysta.

Nedan kan du se en del av de tavlor som vi målat.

valisbeth varoland
Lisbeth & Roland
Vad är VEDIC ART ?

VEDIC ART bygger på de gamla vediska kunskaperna. Den vediska kulturen blomstradeför flera tusen år sedan.

De efterlämnade mängder av skrifter och kunskaper om såväl konst, etik,
filosofi som politik och matlagning.

Man kan säga att den mångtusenåriga vediska kunskapen har många grenar
på sitt träd.

VEDIC ART’s grundare, konstnären Curt Källman från Eketorp Öland, har
under mer än 30 år vårdat särskilt en gren på det trädet, nämligen konstens.

VEDIC ART är en väg att genom konstskapande uppnå högre medvetande, att
skapa bortom prestations- och teknikkrav.

Det är inte tekniken som är viktigast utan varje människas möjlighet att skapa något utifrån sig själv utan att vara beroende av tekniska färdigheter och kontroll.

Det är viktigt att påpeka att VEDIC ART är helt fristående från alla skolor, riktningar och organisationer.

Som konstnär inom VEDIC ART är man helt obunden, utom möjligen till en sak nämligen det obegränsade, friheten.

VEDIC ART handlar alltså inte om någon ideologi, filosofi eller religion, snarare en vetenskap om universums lagar.

Man kan tro vad man vill och ändå måla VEDIC ART.

Hur får jag kontakt med skaparen inom mig själv ?

Det finns en stor skaparkraft hos alla människor. Att måla är ett sätt att inse det.

VEDIC ART hjälper människan att utvecklas och förädlas. När vi målar med VEDIC ART lär vi oss att utnyttja hela hjärnan och att utveckla ett högre medvetande.

Det finns mängder av kunskaper om än det ena och än det andra i konsten.

Oskrivna regler för vad man får och inte får.

Man kan känna till färgläror, centralperspektiv och de olika -ismerna.

Man har kunskap om färgers ljusäkthet och hållbarhet med det hjälper inte om man inte har en drivkraft. Man kan inte köra bil med endast en ratt man måste också ha en motor.

Att måla enligt VEDIC ART’s principer är som att hitta själva drivkraften i skapandet. Jag tror att tiden är inne för konstnären eller ska vi säga människan att utveckla det U-land som kallas det inre land-skapet.

Man brukar prata om höger och vänster hjärnhalva. Vi tolkar väldigt mycket utifrån den vänstra hjärnhalvan, och har nästan glömt bort hur vi kan använda den högra.

Men just i skapandet är det den högra vi använder. För att kunna koppla på den måste vi arbeta förutsättningslöst och kravlöst och det är där VEDIC ART kommer in.

Konst är inte att avbilda utan att göra synligt. Att uttrycka sig tekniskt bra i bild kan många göra, det har inte så mycket med hjärtat att göra.

När vi målar enligt VEDIC ART’ principer sätter vi igång den högra hjärnhalvan. Dra ett penseldrag och ett till, du är igång.

Så enkelt är det.

Allt är möjligt i våra liv.

Den viktigaste utbildningen som finns är den som ger oss kunskapen om oss själva. Den enda plats där du kan få den kunskapen är inom dig själv.

VEDIC ART’s principer är som en navigationskarta där du själv ställer in kompassen i riktning till ditt högre jag.

Man kan säga att det är själens vandring hem till sig själv.

I VEDIC ART utgår man ifrån att vi har all kunskap i oss själva. Det här är en enkel och genial metod att plocka fram den kunskapen och då upptäcker du snart att alla möjligheter redan finns där inom dig. Varje individ kan genom sin egen inre skaparkraft uträtta storverk i världen.

VEDIC ART förmedlar urgammal kunskap om livet självt. Målningen är en process och bilderna som skapas är egentligen biprodukter.

Som lärare i VEDIC ART visar vi aldrig hur man ”ska” måla. Det vore att göra ingrepp i människors privatliv. Principerna är lika värdefulla för ens liv som för ens skapande. Det handlar om och ditt innersta, du är unik och det finns ingen som kan göra som du utom just du själv.

Det handlar också om det vanliga livet och hur man ser på tillvaron. Hur man hanterar detta i stort som smått. Från problemet med vem som ska diska till hur man skapar fred på jorden. Alla konstarter vi utövar är lärlingsarbeten. Det stora konstverket är våra liv.

Att skapa är ett sätt att säga något, ett slags språk. Bildkonsten är ett universellt språk, som är accepterat av alla. En bild kan öppna dörrar som annars skulle förbli stängda om man bara hade orden att tillgå.

Skapandet är ett fredsarbete.

Martin Luther King sa en gång: Det enda som behövs för att det onda ska
triumfera, är att de goda människorna inget gör.

Att vara trogen sin uppgift, att vara trogen skapandet ger en otrolig kraft att bekämpa det onda.

Det berättas att den norske konstnären Edvard Munch en dag under andra
världskriget fick besök av representanter för den tyska ockupationsmakten. De hade tänkt att konfiskera hans hem för sin administration.

På trappan möttes de av Munch med orden: Försvinn ! Jag har inte tid med Er Ockupation, jag målar.

Inför denna beslutsamhet gav inkräktarna med sig och konstnären besvärades inte vidare.

Det är viktigt att den skapande processen med våra pennstreck och penseldrag hela tiden fortgår för det hjälper oss att stå emot mörker och negativa krafter.

Skapande människor av alla slag behövs. Vi har alla en stor uppgift att fylla som visionärer och bärare av det nya.

Curt Källman grundade VEDIC ART 1988.

www.GoldenArtGallery.com

info@goldenartgallery.com

www.vedicart.net