Mer om blodanalys 1

Fria Radikaler och Antioxidanter i samband med blodanalys.

Uttrycket fria radikaler (FR) är en fysikalisk-kemisk term som betyder molekyler som har tappat en eller flera elektroner. Normalt förekommer elektroner parvis och FR har därför en eller flera opariga elektroner. FR är instabila och ombildas inom bråkdelar av en sekund till stabila molekyler genom att ta upp en eller flera elektroner från någon annan molekyl. När en FR tar en elektron från en annan molekyl oxideras den andra molekylen. Definitionen på oxidation är således att en molekyl oxideras när den tappar en elektron.

De fria radikalerna är nödvändiga för den mänskliga kroppen men om det blir för mycket av dem så leder detta till cellskador och sjukdom.

FR bildas hos en frisk människa normalt i alla celler i stort antal. Så omvandlas t.ex. en viss andel av alla syremolekyler till fria radikaler när syret används för förbränning och energiproduktion i cellerna. Även en annan normal verksamhet t.ex. matspjälkning och muskelarbete ger upphov till bildning av FR.

FR bildas i vita blodkroppar och hjälper där till att döda bakterier. I alla andra sammanhang utgör FR en risk för skada på cellerna.

Det finns flera faktorer som påverkar halten av fria radikaler i kroppen. Dels så finns det nödvändiga kroppsegna fria radikaler men vi har en benägenhet att påverka halten med en rad yttre ämnen och faktorer såsom: Amalgam (Tungmetallavsöndring), psykisk och fysisk stress, tobaksrökning, kemikalier och salvor genom huden, härsken och överhettad mat via födan m.m.

När bakteriella infektioner skall bekämpas producerar kroppen egna fria radikaler vilket sker främst i de vita blodkropparna. I samband med t.ex. förkylningar har vi därför höga halter av fria radikaler. Det är därför vi känner oss krassliga och har kanske ont i lederna och dylikt. Även intensiv fysisk aktivitet producerar fria radikaler. Det är därför viktigt att idrottsmän tillför extra doser av antioxidanter. Även psykisk stress leder till en överproduktion. Det är ett välkänt faktum att många sjukdomar kan uppstå under perioder vi har mått dåligt, ex. skilsmässor m.m.

Kroppen har ett försvar mot skador på cellerna i form av enzymer, t.ex. superoxiddismutas (SOD) och glutationperoxidas (Gpx). Dessa enzymer ger FR tillbaka den saknade elektronen. Det finns även ämnen i kroppen t.ex. glukos, albumin som hjälper till i processen att oskadliggöra FR genom att ge dem en elektron. Dessa ämnen kallas antioxidanter (AO), därför att de motverkar oxidation. AO är t.ex. mineralerna Krom, Zink etc., enzymer som Q10, vitamin C, E, selen, och många hundra olika ämnen som finns i fr.a. vegetabilier, t.ex. karotenoider (betakaroten och andra i morötter, lykopin i tomater) tanniner, polyfenoler, astaxanthiner m.fl.

Bara genom att tillföra C-vitamin så förstärks kroppens försvar avsevärt mot fria radikaler. Det effektivaste är emellertid att tillföra s.k. Bredspektrumsantioxidanter. Detta innebär att istället för att enbart tillföra en eller ett par typer av antioxidanter så tillför man ett helt spektrum av antioxidanter. Antioxidanterna har en benägenhet att förstärka varandras verkan i kroppen. Exempelvis stärks Betakarotenets verkan av E-vitamin medan Kalciumets verkan stärks av magnesium o.s.v.

T.ex. innehåller Bredspektrumsantioxidanten Algaherb Pycnogenol, en bioflavonoid, som stärker C-vitaminets verkan åtskilliga gånger. Pycnogenol är 50 ggr starkare än vitamin E och 20 ggr starkare än vitamin C. Pycnogenol är ett av världens kraftfullaste naturmedel som i labbtester visat sig ha både mycket hälsobringande men också antiinflammatoriska egenskaper.

Algaherb består också av sötvattensalgen Spirulina vilket har mycket avgiftande egenskaper. Spirulina är världens näringsrikaste växtart och är mycket rik på klorofyll. En dagsdos av Algaherb motsvarar klorofyllinnehållet i flera kg biodynamiskt odlade grönsaker.

Hela din kropps välmående hänger på hur din tunntarm fungerar. I tunntarmen sker det mesta upptaget av viktiga näringsämnen. Tunntarmen kan hos många människor se ut som ett gammalt igenslaggat avloppsrör vilket minskar näringsupptaget avsevärt. Algaherb består av ett antal viktiga kostfiber bl.a. Psyllium husk vilket både renar tunntarmen och stimulerar näringsupptaget. Hos alla människor bildas alltid fler FR än vad enzymerna och AO kan oskadliggöra. Överskottet av FR stjäl en eller flera elektroner från närmaste grannmolekyl, som då oxideras och i sin tur stjäl en elektron från sin granne. På detta sätt uppkommer en kedjereaktion, som slutar med att molekyler oxideras och därmed skadas. Man talar ofta om oxidativ stress, ett begrepp som står för påfrestning på cellerna orsakat av ett överskott av fria radikaler.

Vid fysisk eller psykisk stress startas en mängd nedbrytande reaktioner i kroppen d.v.s. oxidationer. Bl.a. så utsätts de röda blodkropparna för oxidativ skada och detta blir synligt i analysen som ”stora vita sjöar”. Mängden vita sjöar visar graden av oxidativ skada och därmed också halten av fria radikaler.

Man vet att normalt flera hundra DNA-molekyler skadas i varje cell varje dygn. Man vet också att omättat fett, som sitter i alla cellmembraner oxideras och får ändrade egenskaper.

Man anser också att all cancer startar som en skada på DNA av FR. För att en klinisk cancer skall uppstå krävs dock ytterligare en rad förändringar och lyckligtvis finns försvarsmekanismer som reparerar skadan så att det aldrig blir cancer. Denna process från en initial DNA-skada av FR till en kliniskt synlig cancer tar mycket lång tid, 10-20 år. Tyvärr kan man inte diagnosticera denna cancerutveckling förrän den syns i form av en knöl med ev. spridning.

Det intressanta i detta sammanhang är balansen mellan fienden = FR och försvaret = enzymer + AO. I denna balans är fienden alltid starkare än försvaret d.v.s. det finns alltid ett överskott av FR, som skadar andra molekyler. Det gäller att försöka åstadkomma ett så litet övertag som möjligt för fienden genom att antingen göra fienden svagare = påverka en process som ger upphov till FR, eller att stärka försvaret. Det är i praktiken mycket svårt att öka aktiviteten av enzymerna, även om det i någon mån varit möjligt med SOD. Däremot är det lätt att tillföra extra AO genom maten eller i form av kosttillskott.

Överskottet av FR, som finns hos alla människor innebär skador på alla celler. Ju större skada desto större risk för bristande funktion och ytterst en direkt sjukdom. Många av våra vanliga sjukdomar orsakas inte av en specifik faktor utan är följden av en lång process, som orsakas av en rad olika faktorer. Sådana faktorer kallar man riskfaktorer. En av de allra farligaste riskfaktorerna är FR, som numera anses utgöra en farlig riskfaktor, inte bara för cancer utan även för åderförkalkningsrelaterade sjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke, fönstertittarsjuka, vidare Alzheimer´s sjukdom, Parkinson´s sjukdom, maculadegeneration, vilket innebär en skada på gula fläcken i ögat som kan ge blindhet, autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, SLE, bristande funktion av sköldkörteln m.fl.

Man kan analysera FR eller AO direkt i provrörsmetoder. Mer intressant är dock att analysera resultatet av kriget mellan fienden och försvaret. Det är ju detta som avgör vad som händer i människokroppen. Inom kemin kallar man de allra bästa metoderna för referensmetoder. Detta är sådana metoder som så nära som möjligt och med så få fel som möjligt ger svar på halten av den sökta komponenten. Referensmetoder för FR mäter skador på arvsmassan, DNA. När DNA skadas av FR bildas nedbrytningsprodukter t.ex. 8-hydroxy-deoxy-guanosin (8HDG). Analys av 8HDG i blod, urin eller blodkroppar är en referensmetod för FR. Metoden är mycket resurskrävande och är idag tillgänglig bara i forskning. Man kan inte i praktisk sjukvård beställa en sådan analys. Det finns också andra sätt att mäta skador på DNA, t.ex. ”mikrokärnor ”. Dessa metoder är lika krävande. Andra referensmetoder mäter skador (genom peroxidation) på lipider (fettämnen) t.ex. mätning av malondialdehyd.

Den metod som vi använder oss av är betydligt enklare och ytterst känslig och möjlig att använda i praktisk sjukvård. Vi använder en beteckning som beskriver vad som händer: erythrocytfragilitet, d.v.s. skörhet av röda blodkroppar. Ett överskott av FR peroxiderar omättat fett i cellmembranet hos röda blodkroppar. Blodkropparna är normalt elastiska men blir av skadan stelare och sköra. När man tar ut blod som får torka på ett objektglas spricker de skadade blodkropparna och man ser tomma partier i bloddroppen i mikroskopet.