Thoracal Mobilisering / Andningsmassage:

 

Thoracal Mobilisering / Andningsmassage:

Den här behandlingsmetoden vänder sig till patienter med astmaliknande besvär och har utvecklats av Jan Karlsson och benämns som Lotorpsmetoden.

Då muskler inte får det syre de behöver så fungerar de inte lika bra, krampande, stela och onda drar de i sina fästen.

Den här speciella metoden att arbeta med andningens muskulatur har visat sig ha mycket goda effekter på stress och hög andning.

På 24 timmar tar du cirka 20 000 andetag, under hela din livstid kommer du att andas in och ut cirka 100 miljoner gånger.

År 1989 beskrevs i Läkartidningen för första gången en grupp patienter som har astmaliknande symtom men som inte uppfyller kriterierna för astma. Patienterna har normal eller över normal lungfunktion, de har ingen allergi eller någon annan känd sjukdom, som kan förklara besvären. Det är idag okänt hur många som lider av dessa astmaliknande symtom.

Genom en kombination av massage och speciella andningsövningar kan vi nu behandla patienter med astmaliknande symtom.

Metoden bygger på en kombination av massage och andningsövningar. Genom att stimulera, massera och jobba med bröstkorgen, andning och magmuskler får vi patienterna att tömma lungorna.

Lungorna är kroppens reningsverk. När en människa bara andas med hälften av lungkapaciteten blir skräp och slaggprodukter kvar. Kroppen försöker då att skydda sig genom att reagera negativt på parfym, tobaksrök och starka dofter.

De andningsrelaterade symtomen beskrivs ofta enligt följande:

– Tungt att andas, svårt att få luft
– Svårt att ta djupa andetag, behov av att ta djupa andetag
– Det är som ett lock i strupen, hosta och heshet förekommer
– Ökad mängd slem och nästäppa

Även multipla ”oförklarliga symtom” beskrivs enligt följande:

– Yrsel, dimsyn, huvudvärk
– Stickningar i fingrar, ögonirritation
– Symtom från magen
– Kalla händer och fötter

De astmaliknande symtomen utlöses ofta av följande orsaker:

– Fysisk aktivitet
– Mental stress
– Tobaksrök
– Starka dofter av kemikalier och parfym
– Snabba Temperaturväxlingar

Symtomen kommer när som helst på dagen och under hela året. Sjukvårdskonsumtionen är ofta hög såväl inom offentlig som alternativ medicin.

Det sociala livet blir lätt lidande, många patienter har mått jättedåligt.

Det positiva med den här behandlingsmetoden är att förändringarna och de goda resultaten kommer direkt. Effekten av behandlingarna syns på att patienten blir otroligt lättad, lycklig och känner en stor skillnad omedelbart.

De kan känna värme och stickningar i läppar och fingrar, fötter och är rödblommiga, vimmelkantiga och yra, de verkar vara riktigt syresatta. En uppföljning av resultaten under längre tid ser också mycket positivt ut.

Det kan nämnas i sammanhanget att den här metoden fungerar utmärkt även på magkatarr och problem med sura uppstötningar som dessa patienter också brukar lida av.

Tidigare har det inte funnits några behandlingsmetoder att erbjuda när folk klagat på att de inte får tillräckligt med luft, har svårt att andas och hostar slem.

Det man försöker uppnå med Thoracal Mobilisering enligt Lotorpsmetoden är en avslappnad och lägre bröstkorg med andningen djupare ner i lungorna. På något sätt påverkar den yttre behandlingen luftrören och lungorna på ett positivt sätt.

Olle Löwhagen som är professor inom allergimedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg berättar att 10-20 % av alla svenskar mer eller mindre har andningsbesvär eller hosta. Lotorpsmetoden kan vara en bra väg att komma tillrätta med besvären. Patienter med andningsbesvär som har provat Lotorpsmetoden är väldigt nöjda.

Metoden är lämplig i följande fall:

– Personer med astma och astmaliknande symtom
– De som har doftallergier mot kemikalier, parfym, cigarettrök m.m.
– Stressade personer som har svårt att få luft, panik och ångest
– Svår hosta och problem med slem
– KOL-patienter

Mera finns att läsa om detta på www.lotorpsmetoden.se