Reconnective Healing®

Reconnective Healing®

image001    

Reconnective Healing är en helt ny form av Healing som för första gången finns tillgänglig på vår Planet och som har introducerats av Dr. Eric Pearl.

Det är en högre och nyare form av Healingenergier eller frekvenser än vad vi tidigare har upplevt. Skillnaden mellan andra Healingformer och Reconnective Healing kan liknas vid den mellan uppringt internet och höghastighetsbredband.

Reconnective Healing är frekvenser som förmedlar återkoppling med de helande krafterna i universum och försiggår på ett helt nytt frekvensområde som överförs via ett spektrum av ljus, kärlek och information.

Reconnective Helaling har ett starkt stöd av de senaste teorierna på det nukleära och kvantfysiska områdena, där allt som vi människor hitintills hållit för sanning nu vänds helt upp och ner.

Att få Reconnective Healing är många gånger en genomgripande upplevelse, som kan leda till läkande av din kropp, själ och sinne. De kännbara energierna fortsätter att verka i dig låg tid efter vårt möte.

Eric Pearl säger:

” Om du har tur kommer ditt helande till dig i den form som du förväntat dig, om du har verklig tur kommer ditt helande i en form som du inte ens har kunnat föreställa dig, en form som Universum har tänkt ut speciellt för dig. ”

Så var gärna förväntansfull utan att förvänta dig något speciellt, rikta din uppmärksamhet inåt och lägg märke till förnimmelser i kroppen och runt omkring under sessionen, annars kan du bara ligga och koppla av.

Under sessionen ligger du på rygg på en massagebänk med slutna ögon, jag rör inte vid dig utan håller mina händer en bit utanför din kropp.

Människors upplevelser varierar, många upplever energin väldigt påtagligt i kroppen i form av ryckningar och pirr, REM-snabba ögonrörelser, eller andra kroppsrörelser som är helt ofrivilliga.

Andra ser vackra färger, hör ljud eller känner dofter som inte fanns där innan sessionen började.

En del känner nästan ingenting under en session, detta betyder inte att de inte helas, bara att de är mindre känsliga för det som händer.

Under en session kan en del uppleva ett omedelbart helande, för andra sker detta efter en tid.

Reconnective healing löser upp och undanröjer blockeringar eller störningar som hindrar människan att få kontakt med universum. Healingen handlar också om människans utveckling och om evolutionär omstrukturering av vårt DNA och vår återkoppling till universum på en ny nivå.

Reconncetive Healing är andlig kommunikation och informationsutbyte.

Eric Pearl rekommenderar att du tar tre Healing behandlingar under kort tid för att nå ett fullgott resultat. En behandling kostar 600 kr.

En rad vetenskapliga studier har gjorts runt omkring detta bl.a. följande-

I laboratoriestudier har Reconnective Healingutövare kunnat påverka föändringar i DNA och hjälpt plantor att helas efter att de chockats eller skadats.

Med hjälp av EEG- och EKG skanning har man konstaterat att Reconnective Healing sätter igång markanta förändringar i Hjärn- och Hjärtaktiviteten både på den som får och den som ger.

Mätningar har gjorts av det elektromagnetiska fältet som finns runt händerna både före och efter medverkande i ett Reconnective Healing Seminarium, man fann att fältet ökade dramatiskt.

Andra mätningar konfirmerar att Reconnective Healingutövaren ger ut och överför en ökad mängd ljus och andra elektromagnetiska frekvenser.

Reconnective Healingutövaren kan sätta på frekvenserna, vilket ökar amplituden – svängningarna på frekvenserna – och vibrationerna av magnetiska frekvenser runt deras kroppar, dessa förändringar har mätts i Laboratoriemiljö.

Om Eric Pearl

image003

Som Kiropraktiker drev Eric en mycket framgångsrik Kiropraktiker klinik i 12 år tills en dag då hans patienter berättade att de kunde känna hans händer på sina kroppar även om han inte rörde vid dem rent fysiskt. Under de närmaste månaderna som följde började hans handflator bli fulla av blåsor och blöda när han behandlade sina patienter.

Flera patienter började snart rapportera om mirakulösa tillfrisknande genom healing från cancer, AIDS-relaterade sjukdomar, epilepsi, kronisk trötthet, MS, CP, reumatisk värk och andra allvarliga sjukdomar, allt detta hände när Eric höll sina händer i närheten av sina patienter.

Erics patienters tillfrisknande genom healing har dokumenterats i sex olika böcker, inkluderat Erics egen internationella bästsäljare ” The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself ”.

Boken som på Svenska har fått titeln ” Väck din inre Healer ” har översatts till 27 språk. Med sin bas i Los Angeles vinner Eric stort intresse från framgångsrika läkare och medicinska forskare från sjukhus världen över.

Eric reser världen runt året om för att sprida ljus och information rörande Reconnective Healing till resten av världen.

Han hjälper och lär människor hur man aktiverar och använder dessa nya, allomfattande spektra av healingfrekvenser som möjliggör en fullkomlig övergång till ” Energy Healing ” och tekniken som ger tillgång till en nivå av healing som sträcker sig förbi allt annat som någon har kunnat nå fram tills nu.

Du kan läsa mera om Eric Pearl på   www.thereconnection.com

Hör av dig till Roland Angervik  Tel. 031-19 81 19, 070 231 97 34

roland@angervikskroppsterapi.se   www.angervikskroppsterapi.se