Klassisk massage

Klassisk Massage:

Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer. Klassisk massage (svensk massage) har blivit den mest kända massagemetoden i världen. Massage minskar kroppens stresstillstånd och har en avslappnande effekt. Musklerna blir smidiga och mer elastiska och ökar sitt näringsupptag.

Den har även positiva effekter på kroppens blodcirkulation, vilket gör att tillförseln av näring, syre och hormoner till vävnaderna ökar. Trötthetsgifter, koldioxid och andra ”slaggprodukter” transporteras effektivare bort från kroppens vävnader. Oxytocin, som är ett mänskligt hormon och signalsubstans i hjärnan, frigörs vid beröring. Det sänker blodtrycket, minskar halten av stresshormoner och ökar smärttoleransen.

Lite information om Massagens effekter och dess Historik.
Användandet av massage eller läkande beröring i olika former har funnits sedan flera tusen år tillbaka i människans historia. De första skrifterna om massageliknade tekniker som har hittats härstammar från Kina och är så gamla som 4000 år. De finns idag bevarade på British Museum i England. Massagen har utvecklats både i Öst och Väst. De österländska traditionerna kan spåras tillbaka till den kinesiska folkmedicinen och den indiska kunskapen inom AyurVeda medicinen.Den västerländska traditionen inom massage härstammar från det gamla Grekland och Romariket. Läkekonstens fader, greken Hippokrates var den förste som beskrev de medicinska effekterna av massage. Massagen fördes vidare från Grekland till Romariket. Romarna trodde i likhet med grekerna att man genom massage kunde behandla sjukdomar och stela, ansträngda muskler.

Svensken Per-Henrik Ling, känd som den svenske gymnastikens fader, ligger till stor del bakom utvecklingen av den moderna västerländska massagen. Internationellt är han känd som upphovsmannen till den s.k. Svenska massagen d.v.s. klassisk massage som han utarbetade i början på 1800-talet. Ling menade att man blev snabbare frisk med hjälp av regelbunden massage. Idag är svensk massage den mest använda massageformen i väst. I Sverige har intresset för massage ökat markant de senaste åren. Allt fler vetenskapliga studier visar att massage och beröring påverkar vår kropp i positiv riktning. Bland annat visar studier att massage påverkar vårt immunsystem så att vi står emot sjukdomar bättre.

Massagen har även positiva effekter på kroppens blodcirkulation, vilket gör att tillförseln av näring, syre och hormoner till vävnader ökar. Trötthetsgifter, koldioxid och andra ”slaggprodukter” transporteras också effektivare bort från kroppens vävnader. Massagen minskar kroppens stresstillstånd och har en avslappnande och läkande effekt. Musklerna blir smidiga och elastiska, massagen ökar också musklernas näringsupptag.

I många länder är massage en intrigerad och viktig behandlingsform inom sjukvården. Där arbetar ofta massörer tillsammans med läkare och sjukgymnaster utifrån en helhetssyn på människan.

I USA finns ett speciellt institut- TRI- Touch Research Institute, där avancerad forskning pågår kring effekterna av beröring och massage. TRI är det första institutet i världen som enbart ägnar sig åt forskning kring beröring och dess tillämpning inom vetenskap och medicin.

TRI har utfört forskning kring massagens effekter i alla stadier av en människas liv. Dessa studier har bland annat visat att massage:

– Underlättar viktökning hos det prematura (för tidigt födda) barnet.

– Förändrar immunsystemet i positiv riktning.

– Minskar smärta

– Minskar halten av stresshormoner

– Lindrar depressiva symptom.

Beröring är en av grundförutsättningarna för människans överlevnad. Huden är kroppens största sinnesorgan och redan i sjunde fosterveckan utvecklas de taktila sinnet- långt före andra sinnesorgan. Huden har en mängd receptorer för att ta emot bl.a. förnimmelser av beröring. Vid beröring frigörs hormonet oxytocin, även kallat ”lugn och ro hormon”.

Vi behöver beröring i alla stadier av vårt liv. Forskning har visat att vid utebliven eller för lite beröring påverkas vårt immunsystem i negativ riktning. För det nyfödda barnet är beröringen livsviktig. Utan berörig utvecklas varken nerverna eller immunförsvaret.

Professor Kerstin Uvnäs-Moberg forskar på Karolinska Institutet kring oxytocinet- det s.k. ”lugn- och ro- hormonet”. Genom henne har man fått en medicinsk förklaring på hur viktig beröring är. Hon har bl.a. gjort omfattande undersökningar av spädbarn och deras reaktioner på hudkontakt. Undersökningar visade att ökad kontakt mellan mamma och det nyfödda barnet ledde till att barnet växte snabbare.

Oxytocin som är ett mänskligt hormon och signalsubstans i hjärnan, frigörs vid beröring och situationer då vi känner välbehag. Det sänker blodtrycket, minskar halten av stresshormoner och ökar smärttoleransen.

I en nyligen genomförd studie tittade man på massagens effekter på friska kvinnor. Bland effekterna kan nämnas att redan efter en helkroppsmassage fick 56 % av kvinnorna en ökad produktion av vita blodkroppar. De vita blodkropparna deltar i olika försvarssystem mot bakterier och främmande ämnen.

1997 gjordes en studie för att undersöka massagens effekter på personer som led av kronisk trötthet. Direkt efter massage visade gruppen på minskad depression och minskad produktion av stresshormonet cortisol. Efter 10 dagars massage minskade tröttheten, de somatiska symptomen minskade markant och sömnen förbättrades avsevärt.

TRI´s studier har även visat positiva effekter av massage vid behandling av aneroxia, autistiska barn blir mindre hyperaktiva, massage hjälper vid utbrändhet och lindrar smärta.