Energi/Magnet Massage:

Energi/Magnet Massage:

Massagen är en blandning mellan energimassage, magnetterapi och healing. Energimassagen är en traditionell massagemetod som använts i Japan i mer än 1500 år. Den har sitt ursprung i Kina och den traditionella kinesiska läkekonsten som utvecklades för omkring 5000 år sedan. Den bygger på att kroppens energiflöde cirkulerar längs meridianer och akupunkturpunkter. Genom att stimulera dessa punkter med tryck, gnuggningar och slag så frigörs blockerad energi som balanserar inre organ och stärker immunförsvaret.

Magnetmassagen som utförs med två japanska rullar ger snabbt en djup avslappning på cellnivå och löser upp spänningar. När man tillför kroppen yttre magnetism skapas en vibration i cellerna vilket innebär att permeabiliteten (genomsläppligheten) i cellmembranen ökar. Cellerna får en ökad tillförsel av syre och näring samt snabbare bortrensning av slaggprodukter. Blodet blir också mer tunnflytande, vilket gör att högt blodtryck kan förväntas sjunka. Personer med lågt blodtryck behåller vanligtvis sina värden, men mår ändå bättre genom en ökad syretillförsel. De flesta människor har en dålig syra/basbalans med en inre kroppslig försurning som följd. Försök har visat att magnetterapi kan ha en gynnsam effekt på pH-värdet och därmed förebygga översyrlighet.