Bindvävsmassage

Bindvävsmassage:Bindvävsmassagen som behandlingsform utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg i Tyskland mellan åren 1929-1939. Upphovskvinnan, sjukgymnasten Elisabeth Dicke, fick själv arteriellt genomblödningsproblem i sitt högra ben på 1920- talet, det var så illa att det talades om amputation. Genom att massera sig själv motverkade hon en svår cirkulationsrubbning i ett ben och räddade det från en förestående operation.

Bindvävsmassagen påverkar den delen av nervsystemet där viljan inte har något inflytande (autonoma nervsystemet).

Bindväven är den sammanbindande och stödjande cellvävnad som finns överallt i kroppen, omkring och mellan organ och vävnader.
Långvariga muskelspänningar och smärta gör att ny stram bindväv bildas med dålig blodcirkulation som följd.

Vid bindvävsmassage arbetar vi i underhuden med en speciell drag- och lyftteknik som påverkar sensoriska nerver i huden, som i sin tur skickar signaler till det centrala nervsystemet, där det sker en omkoppling som svar på retningen. Svaret som nervsystemet ger, leder till olika reaktioner inom hela nervens utbredningsområde, både invärtes och utvärtes. Som resultat av behandlingen ökar blodcirkulation och rörligheten förbättras. Patienten känner sig avslappnad och lugn efter behandlingen.

De vanligaste användningsområdena för bindvävsmassage är rörelseapparatens sjukdomar, cirkulationsrubbningar, huvudvärk, ryggont, allergier eller klimakteriebesvär, vid amalgamsanering, vid stress och trötthetssymtom samt viscerala sjukdomar t.ex. mage/tarmproblem, vidare muskelspänningar, kramptillstånd såsom i ben och fötter, astma, kärlkramp, menstruationssmärtor, alla kroniska inflammationssjukdomar såsom reumatiska sjukdomar och inflammationer i senor, höftleder etc.

Den goda effekten av bindvävsmassage vid fibromyalgi är vetenskapligt dokumenterad.
( Brattberg G, Connective tissue massage in the treatment of fibromyalgia; Eur J Pain 3:235-245, 1999).

Bindvävsmassage ger kroppen en ”vårstädning” där nedbrytning av slaggprodukter, fettlager och kalkavlagringar stimuleras, de inre organen stimuleras via nervbanorna, cirkulationen förbättras och spänningsnivån i kroppen sänks.

Bindvävsmassage kan förebygga uppkomst av övervikt och celluliter.

Bindväven är en av kroppens sju vävnader och faktiskt den mest utbredda vävnaden som vi har. Den består av en mängd celler som har en unik förmåga att producera trådar ut till mellanrummet mellan alla celler. Mikroskopiskt sett, består dessa trådar av stora, komplicerat uppbyggda proteinmolekyler, som håller ihop hela vår kropp. Allt ifrån skelettet, blodkärlsväggarna, de inre organen, till våra skelettmuskler. Alla hinnor som vi har i kroppen såsom benhinnor, muskelhinnor, hinnor som omger alla inre organ, huden samt alla ledkapslar, ledband och senor består av kollagen bindväv, och allt detta kan vi påverka med massagen. Vi brukar säga att när vår kostym känns ”för trång”, då är bindvävsmassagen utmärkt.

Förutom funktionen att hålla ihop oss så är bindväven ett transportmedium för alla substanser på sin väg mellan blodet och målorganet. Bindvävstrådarna som finns i utrymmet mellan cellerna påverkar på så sätt dessa transporter av näring, syre, hormoner, koldioxid och slaggämnen. Detta betyder att bindväven har stor betydelse för kroppens ämnesomsättning.
Har du en långsam ämnesomsättning i vävnaderna leder det till att slaggprodukter stannar kvar längre än nödvändigt i kroppen. Då kan bindvävsmassagen påskynda och förbättra ämnesomsättningen, dessutom utgör bindväven en stor del av immunförsvaret.

Bindväven är vårt reparationsmaterial- allt som går sönder i kroppen vid skador eller operationer, repareras med bindväv. Alla ärr i mjukdelar består av kollagen bindväv. Kroppen bryr sig inte om hur en reparation ser ut, hela läkningsproceduren stävar efter att bli så stark som möjligt vilket leder till att många ärr innehåller långt fler trådar än behövligt. Här har vi en mycket viktig uppgift att med vår teknik dra isär de överflödiga trådarna och förbättra elasticiteten, mobiliteten och cirkulationen i området, så att ärrvävnaden stör så lite som möjligt. Inom idrotten har vi därför en oerhört viktig uppgift, nämligen se till att idrottarna kan prestera bra trots att de ibland har gamla skador med ärrvävnad.

Klassisk massage har framför allt effekt på blodflödet mot hjärtat. Man arbetar med knådande grepp på muskulaturen utifrån och in mot hjärtat, medan bindvävsmassagens tanke är att arbeta inifrån centrum och det centrala nervsystemet och ut i kroppen, för att få ut det syrerika blodet från hjärtat.

Vid bindvävsmassage samtalar vi egentligen med nerverna för att sänka graden av nervspänning. Om vi har muskelspänningar eller kramper kan dessa finnas både invärtes i form av astma, gallkolik, njurkolik eller menstruationskramper, eller utvärtes som spänningar och kramper i axlar, rygg eller höfter. All muskelspänning styrs nämligen av nervsystemet som är chefen i kroppen.